Ochrana osobních údajů
V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v naší společnosti děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Zpracováváme osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefon (pokud nám byl poskytnut), e-mail.. Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem.

Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, případně tuto smlouvu v budoucnosti uzavřeme.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na serm.litomerice@seznam.cz.
Šerm Litoměřice